Жүн-жүн Баба

A Той үстінде сатыр-гүтір,сатыр-гүтір A                       Bm Стакандар салдыр-гүлдір,салдыр-гүлдір Bm Қарсы алдымда бір қыз отыр,бір қыз отыр E Бет ауызы қотыр-қотыр,қотыр-қотыр!