A Қалаға жаңбыр құйды, A Жолыңа қарап тұрмын, A              D   E     A жолыңа қараптұрмын тереземнен A Қоштасып сен кеткенде