G               Em Айлы түннің аясында, C                  D Мұңлы сезім таралды. G                     Em Шалқар көлдің жағасында, C                D Жаралы бір із қалды.