Кайрат Нуртас — Кел кешiкпей


Аm Dm
Жүректiң муңын козгаган,
Е Аm
Ерке сулу назданган.
Dm Аm
Саргайды жан жаз болган,
Е
Узамай-ак сен вокзалдан.
Е Dm
Жолыңа карап көз талган,
Dm Аm
Болдыма берген сөз жалган.
Dm
Алаңдап келмегенге,
Аm
Турмын мен неге неге
Е Аm
Өтпейдi уакыт аз калган.
Е Аm
Кел жаным кел кешiкпей,
А Dm
Кушайын мен де ей,
Dm
Жазылмас жан емi,
Аm
Адемi адемi
Е Аm
Аруым сен кезiкпей.


You may also like...